Čo majú spoločné Milan Krajniak a finančné skupiny?

Autor: Monika Albertiová | 12.2.2015 o 8:00 | Karma článku: 11,98 | Prečítané:  9261x

Milan Krajniak píšuci pod pseudonymom Posledný križiak a spoluzakladateľ nového nenávistného Hnutia 300 sa dlho tváril, že robí Slovensku službu tým, že píše o aktivitách finančnej skupiny Penta. Pred referendom sa zase slovne angažoval za tradičnú rodinu. V minulosti však podnikal s ľuďmi, ktorí nemali problém vysánkovať rodiny z bytov na ulicu.

Milan Krajniak a jeho spoločníci sa v 90. rokoch nezastavili pred praktikami, ktoré dnes kritizuje. Nasledujúce riadky (a nie je ich málo) sú pre trpezlivých čitateľov. Demaskovanie pokrytectva jedného samozvaného kazateľa však stojí za niekoľko minút námahy.

Bytovka na Majerskej ceste 65, Banská Bystrica

V polovici 90. rokov postavila spoločnosť Pozemné stavby Banská Bystrica, štátny podnik, bytovku na Majerskej ceste v Banskej Bystrici. Byty boli pridelené zamestnancom za podmienok, že sa zaviažu odpracovať v podniku niekoľko rokov.

V roku 1996 vstúpil štátny podnik do procesu likvidácie. Zanikol až 23. 8. 2013.

Dňa 22. 6. 1999 sa bytovka stala predmetom kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľností aj s pozemkami z Pozemných stavieb Banská Bystrica, štátny podnik „v likvidácii“, na firmu JADE spol. s r. o.

Podľa zákona mali obyvatelia bytovky nárok na odkúpenie bytov do dvoch rokov od podania žiadostí, ale keďže spoločnosť JADE im nevyhovela, tak sa obrátili na súd.

Okresný súd v Banskej Bystrici rozhodol v prospech ľudí a nahradil vôľu kupujúceho uzavrieť kúpne zmluvy. Podľa zákonom stanovených podmienok súd určil aj ceny jednotlivých bytov na cca. 20 000 Sk. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29. 7. 2003.

„Súd prvého stupňa na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že kúpna zmluva zo dňa 22. 6. 1999, na základe ktorej spoločnosť JADE, spol. s r. o., nadobudla vlastnícke právo k bytovému domu na K. P. XX, D. D., je absolútne neplatná v zmysle § 39 Obč. zák., nakoľko konaním úpadcu predmetný právny úkon svojim obsahom odporoval zákonu tým, že nespĺňal podmienku účasti obce v momente právoplatnosti povolenia návrhu na vklad,“ uvádza sa v rozhodnutí.

Tesne predtým (21. 5. 2003) sa jedinou spoločníčkou a konateľkou firmy JADE stala Natália Dadíková.

Milan Krajniak a Natália Dadíková

Podľa Obchodného registra Natália Dadíková figuruje ako konateľ v spoločnosti PETRODOM trade, s. r. o. Konateľom v tej istej spoločnosti je aj Peter Bleha, – kamarát a obchodný partner Milana Krajniaka a jeho brata Juraja. Mimochodom, keď sú dnes také aktuálne schránkové firmy, jediným spoločníkom tejto firmy je spoločnosť FAKTUM LTD. – Britské panenské ostrovy. Konateľmi sú spolu ešte aj v ďalšej spoločnosti, to však nateraz nie je podstatné.

V spoločnosti EuroSpectra, s. r. o. (dnes Arthur & Partner Consulting, s. r. o.), bola Dadíková v období 2000 – 2003 spolumajiteľkou s Luciou Bauerovou. Tá sa dnes volá Krajniaková a je to manželka Juraja Krajniaka – brata Posledného križiaka.

Stále dookola tie isté mená, tie isté firmy robiace biznis medzi sebou.

Ďalšie osudy bytovky

Na základe súdom určených kúpnych zmlúv podali obyvatelia 20 bytov návrh na vklad do katastra. Boli však šokovaní, keďže kataster musel konanie prerušiť. Vyšlo totiž najavo, že firma JADE počas súdneho konania a počas zákazu nakladania s majetkom previedla 100-percentný podiel spoločnosti na firmu PARKER & YOUNG, s. r. o., čím malo prejsť na túto firmu aj vlastníctvo bytovky. Kataster, prirodzene, odmietol nového vlastníka bytovky zavkladovať, nakoľko vedel, aký je právny stav. A ani v obchodnom registri nie je táto zmena zaznačená.

Spoločnosť PERKER & YOUNG, s. r. o., zakladali Milan Krajniak a Peter Bleha. Neskôr previedli vlastníctvo na offshoreovú spoločnosť registrovanú v daňovom raji – americkom štáte Delaware. Firma dnes už neexistuje a svoju existenciu zavŕšila s mankom takmer pol milióna euro voči Daňovému úradu. Ale pritom si mohla dovoliť akvizíciu podielu firmy JADE (aj s bytovkou). Ako vidno, kazateľovi Milanovi Krajniakovi neboli a možno dodnes nie sú cudzie praktiky, aké sú bežné pri pochybných majetkových machináciách. Náš príbeh sa tým však ešte nekončí.

Firma PARKER & YOUNG, s. r. o., sa proti rozhodnutiu katastra odvolala a na bytovku bola až do ukončenia sporu uvalená plomba, čo znamená, že s nehnuteľnosťou sa nesmú robiť žiadne právne úkony a majiteľom ostala firma JADE (so spoločníčkou a konateľkou Dadíkovou).

Čo na to obyvatelia bytovky?

Stačí si prelistovať vydania týždenníka Plus 7 dní z roku 2004. V čísle 19 z 10.mája na strane 50 až 52 si môžete prečítať článok  pod názvom „Čachre s bytmi“ sa o spornej bytovke doslova píše:

„V novembri minulého roka susedia telefonovali Jane Vaškovičovej, jednej z obyvateliek bytovky, aby rýchlo prišla domov, pretože jej ktosi vynáša z bytu všetky veci. "Urobila som chybu, lebo som s deťmi odišla dočasne bývať k mojej mame. Ale na Majerskej ceste sme mali príšerné podmienky. Firma Jade neplatila faktúry, a tak sa v bytoch nekúrilo, nemali sme teplú vodu. To, že nebývam doma, využila zástupkyňa firmy Jade pani Martina L. Vyvŕtala mi zámok, vnikla do bytu a dala odniesť všetky naše veci - nábytok, kuchynskú linku, chladničku, oblečenie, listy, doklady..." Po ohlásení krádeže okamžite prišla na miesto polícia. Nebolo ťažké dokázať, kto byt vykradol, ani kde sa všetky veci nachádzajú. "Pani L. pri výpovediach na polícii nikdy netajila, že ona vnikla do bytu, že ona dala odniesť veci a že si prenajala nejaké priestory, kam údajne všetko uložila. Napriek tomu do dnešného dňa som svoje veci ani nábytok či doklady nedostala späť. Neviete si predstaviť, koľko problémov mi to spôsobilo, nemohla som dokonca podať ani daňové priznanie," sťažuje sa J. Vaškovičová.“

V citovanom článku z roku 2004 sa ďalej píše:

„O vysvetlenie podivného stavu, keď občanovi do bytu vnikne cudzia osoba, ukradne mu doslova všetok majetok, a nielenže sa jej nič nestane, ale nemusí odcudzené veci ani vrátiť, sme požiadali MV SR. "Polícia vyzvala zúčastnené strany, aby sa stretli a odovzdali si veci. Vyšetrovateľ stanovil termín odovzdania na 30. 3. Zástupkyňa firmy, ktorá byt prenajíma, však na stretnutie bez ospravedlnenia neprišla," píše sa vo vyjadrení tlačového oddelenia MV SR. "Na základe zistených skutočností a po konzultácii s dozorujúcim prokurátorom vyšetrovateľ trestné stíhanie zastavil. Podľa nich nejde o trestný čin krádeže, len o zákonné vypratanie nájomného bytu." Advokátka JUDr. Ľ. Blažejová má na vec iný názor: "Aj človek, ktorý býva v nájomnom byte, má svoje práva. Nikto predsa nemôže z ničoho nič vojsť do vášho súkromia ani vyhodiť vás len tak na ulicu. O zákonnom vyprataní bytu môžeme hovoriť iba vtedy, ak ide o vypratanie súdnou cestou alebo exekúciou, ale aj vtedy musí byť nájomca vopred upovedomený a pri vyprataní musia byť prítomné tretie osoby. Firma Jade nič z toho nesplnila, nemala ani súdny, ani exekučný príkaz."

Politické a iné súvislosti

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v tomto období (2002 – 2006) bol Milan Krajniak, zvaný aj Posledný križiak, poradcom ministra vnútra Vladimíra Palka. Jeho manželka (Andrea Krajniaková) zas v tom čase pôsobila na tlačovom odbore ministerstva spravodlivosti, keď na jeho čele stál ďalší Krajniakov priateľ Daniel Lipšic.

Ale tým, samozrejme, nechcem povedať, že to dokazuje, že títo politici chránili firmy Dadíkovej, Krajniaka a Blehu. Je však prinajmenšom zvláštne, že Krajniakovej partii to všetko tak hladko prešlo.

Tiež musím podotknúť, že v čase, keď bol Krajniak poradcom Palka (2002 – 2006), bol aj konateľom firmy FIX, ktorá ukončila svoju existenciu takmer s dlhom voči Sociálnej poisťovni a daňovému úradu vo výške takmer pol milióna euro, ako aj so záväzkami v hodnote desiatok miliónov slovenských korún voči iným veriteľom. A jediným spoločníkom firmy FIX bola spoločnosť PARKER & YOUNG, s. r. o., s koreňmi v daňovom raji.

Ale ani toto nestačilo...

Opäť citujem Plus 7 dní z roku 2004:

„V bytovke sa rýchlo rozniesla ďalšia neuveriteľná jóbovská zvesť: byt pani Vaškovičovej, ten vykradnutý, ktosi "predal" ďalšej osobe. A tak na katastri je na ten istý byt doslova poradovník údajných majiteľov. Za firmou Jade "čaká" spoločnosť Parker & Young, ďalej pani Jana Vaškovičová, ktorá má na odkúpenie bytu nárok podľa súdneho rozhodnutia, a ako nádejný majiteľ sa tvári aj istý pán Žitník.“

Takže byt niekto predal aj napriek plombe. Kto asi? Buď to mohla byť firma JADE (s Dadíkovou) alebo firma PARKER & YOUNG (s Blehom a ...). Čo bolo takmer to isté... Mohol si toto dovoliť niekto, kto nemal krytie? Napríklad zo strany polície?

Kráčať po stopách spoločností prepojených s Posledným križiakom a vidieť tú spúšť, ktorú za sebou nechali, je vážne dych vyrážajúci zážitok. Pre autora moralizujúcich kázní a človeka, ktorý predstiera, že chce očistiť Slovensko od goríl, je to prinajmenšom zahanbujúca vizitka.

 

P. S. 1: Ešte niekoľko citátov z už spomínaného článku „Čachre s bytmi“:

"Pred viac ako 20 rokmi sme prišli bývať do novostavby na Majerskú cestu. Manžel kvôli bytu podpísal, že 10 rokov odpracuje v Pozemných stavbách. Teraz, keď máme podľa zákona nárok na odkúpenie bytu, keď máme v rukách dokonca aj súdne rozhodnutie, že byt môžeme odkúpiť, celé dni sa trasiem, či nám dvere nevykopnú štyri gorily s vyholenými lebkami a nevysťahujú všetky naše veci nevedno kam. Zo skúseností susedov už viem, že preukazovať sa trvalým pobytom či súdnym rozhodnutím o odkúpení bytu je zbytočné."

 

„Na slová Evy Papcunovej reagujú obyvatelia bytovky na Majerskej ceste v Banskej Bystrici súhlasným prikyvovaním. "Už máme toho dosť," s hnevom v hlase hovorí Dávid Oravkin. "ľudia sa boja odísť z bytu, aby ich medzičasom, kým sa vrátia, niekto nevysťahoval. Žiť celé mesiace v strachu, že prídete o strechu nad hlavou, sa nedá. A nie sme ani takí bohatí, aby sme sa mohli donekonečna naťahovať po súdoch."

 

P. S. 2: Prípad bytovky dodnes nie je doriešený, rodiny trpia a Posledný križiak, kade chodí, tam bez začervenania rozdáva morálne ponaučenia iným...

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.


Už ste čítali?